Thi đấu bảng C Đại chiến Hà nội!

Thảo luận trong 'Chợ làng' bắt đầu bởi Đỗ_thành_chung, 9/1/13.

 1. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Bác Xuanthanh007 mở màn ván bạch định bảng C anh em ơi 11.
   
  DẾ MÈN 80, doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 2. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 2 a Xuân Thanh 007 tiếp tục nhẹ nhàng ù thông tôm 2.
   
  DẾ MÈN 80, doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 3. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  ván 3 bác Tarzanboys68 đã khai ù có tý hải sản 3.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 4. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 4 Hòa cả làng:D 4.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 5. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván thứ 5 bác Gìa làng online cũng bắt đầu kiếm 13 đ đầu tiên bằng phát BT Chi lèo 5.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 6. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 6 Bác SonGiangHN khai ù rồi :) Nhẹ nhàng chì lèo 6.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 7. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 7 anh xuân thanh007 đã cộng thêm cho mình 15đ ván chì bạch thủ con chi ngồi:-bd 7.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 8. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 8 a SonGiangHN ù chì tôm 8.
   
  doc_co_cau_bai2 thích điều này.
 9. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 9 Tarzanboys68 ù chì bạch thủ chi lèo 9.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 10. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 10 a SonGiangHN ù nhẹ bạch thủ 3 sách#:-S 10.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 11. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 11 a XuanThanh007 kém miếng khó chịu, a ù bạch thủ:D 11.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 12. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 12 anh SonGiangHN tăng tốc đi Quảng Ninh ù Bạch định>:D< 12.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 13. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván thứ 13 anh Gìa Làng Online ù tôm một đĩa 13.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 14. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván thứ 14 a Xuân Thanh 007 tăng tốc ù cbt 7s>:D< 14.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 15. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 15 a Xuân Thanh 007 tiếp tục ù thông tôm 15.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 16. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván thứ 16 a SonGiangHN ù tôm 16.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 17. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván thứ 17 a Tarzanboys68 ù bạch thủ;;) 17.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 18. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván thứ 18 a SonGiangHN tiếp tục đi Quảng ninh.Đi ít thôi anh QN lắm sát thủ lắmX_X 18.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 19. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 19 a SonGiangHN ù tiếp Thông Lèo 19.
   
  doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.
 20. Đỗ_thành_chung

  Đỗ_thành_chung Chánh tổng

  Ván 20 a Gìa Làng Online ù bạch định 20.
   
  kimguni84, doc_co_cau_bai2crom1 thích điều này.