[Chắn] QUỸ BẢO HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG ( ID: 343434 )

Thảo luận trong 'Hội chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 21/5/21.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  AddText_05-27-01.20.40.
   
  Last edited by a moderator: 27/5/21
  Nguyễn Dương, hồthanh41vinhsonduong thích điều này.
 2. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 5 2021

  1.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 31/5/21
 3. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 6 2021

  2.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dươngvinhsonduong. thích điều này.
 4. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 7 2021

  5.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 5. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 8 2021

  1.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 6. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 9 2021
  4.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 7. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 10 2021
  3.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !

   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 8. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 11 2021

  2.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn DươngLê tuấn 1988hd thích điều này.
 9. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 12 2021

  z3069450060190_73385e1f1f23842ffc84a0b9d2acf640.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 10. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 01 2022

  2.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/2/22
  Nguyễn Dương thích điều này.
 11. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 02 2022
  4.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 12. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 03 2022

  1.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 13. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 04 2022

  4.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng !
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 14. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 05 2022

  4.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 15. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 06 2022

  1.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 16. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 07 2022

  10.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 17. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 08 2022

  1.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 18. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD


  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 09 2022

  z3783054027667_a7be37717bd3e5987f84e2a949c6a643.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 19. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD

  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 10 2022


  z3844633675311_44241d0126023789dfa44a3f1634300a.

  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng   
  Nguyễn Dương thích điều này.
 20. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Ban Tài Chính HCHD

  Thông Báo
  Quỹ Bảo Thu Chi Tháng 11 2022

  z3926761845909_015e3567f39c0396109df40707e69b4f.


  Ban Tài Chính HCHD
  Trân Trọng
   
  Nguyễn Dương thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.