Hội Chắn Ninh Bình

Thảo luận trong 'Hội chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi Hội chắn Ninh Bình, 19/5/20.

 1. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  SANDINH.COM
  HỘI CHẮN NINH BÌNH
  *****
  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
  -----------------

  CHƯƠNG I: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

  Điều 1: Tên gọi "HỘI CHẮN NINH BÌNH" (HCNB).
  Điều 2:
  HCNB là một tổ chức xã hội tập hợp những người yêu thích bộ môn chắn dân gian, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và xã hội hóa.
  - HCNB được thành lập theo Quyết định của Ban Quản trị Sandinh.com. Là thành viên và chịu sự quản lý của Ban Quản trị Sandinh.com.
  - HCNB tổ chức hoạt động theo Quy định của Sandinh.com. Quy chế tổ chức hoạt động của HCNB được Ban Quản trị Sandinh.com công nhận.
  Điều 3: HCNB hoạt động với mục đích giao lưu, học hỏi, tập luyện và tham gia thi đấu môn chắn dân gian.
  Điều 4: HCNB có tài khoản riêng là Hội chắn Ninh Bình ID: 35

  CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  Điều 5: HCNB có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
  - Là nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của những người yêu thích bộ môn chắn dân gian.
  - Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác với các Hội chắn, Chắn hội khác trực thuộc Ban Quản trị Sandinh.com.
  - Huy động các nguồn lực góp phần cùng Ban Quản trị Sandinh.com và các Hội chắn, Chắn hội khác tham gia các hoạt động xã hội.
  - Quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên.

  CHƯƠNG III: HỘI VIÊN

  Điều 6: Các cá nhân có tuổi đời từ 25 tuổi trở lên và là người gốc Ninh Bình hoặc đã, đang sinh sống, công tác, học tập tại Ninh Bình; không phân biệt giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp thừa nhận và chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HCNB, tự nguyện làm đơn xin gia nhập, đóng lệ phí theo qui định và tham gia các hoạt động do HCNB tổ chức đều được công nhận là thành viên chính thức của HCNB.
  Điều 7: Thể thức gia nhập HCNB bao gồm:
  - Có nguyện vọng xin gia nhập
  - Đồng ý với Quy chế tổ chức và hoạt động của HCNB
  - Việc xét công nhận một hội viên do Ban chủ nhiệm quyết định.
  Điều 8: Ra khỏi HCNB
  - Các cá nhân là hội viên của HCNB muốn xin ra khỏi HCNB thì phải nêu rõ lý do trình Ban chủ nhiệm xem xét giải quyết.
  - Các hội viên có vi phạm các nội dung tại Chương V, Quy chế này sẽ bị loại khỏi HCNB.
  Điều 9: Nghĩa vụ và quyền lợi của các hội viên.
  1. Nghĩa vụ:
  - Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HCNB.
  - Tích cực tham gia các hoạt động do HCNB tổ chức, đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển và nâng cao trình độ bộ môn chắn dân gian.
  - Đóng sinh hoạt phí: (có quy định riêng).
  - Bắt buộc sử dụng ảnh đại diện (avatar) của hội khi tham gia thi đấu giải
  - Chỉ được đăng kí 01 tài khoản tham gia chắn hội
  - Đối với bài viết trên diễn đàn, phải sử dụng Tiếng Việt có dấu, nội dung rõ ràng.Không viết bài có nội dung thông tin sai sự thật, tung tin gây ảnh hưởng đến HCNB và các hội viên.
  2. Quyền lợi:
  - Được cấp ảnh đại diện (avatar) mang số định danh
  - Được quyền tham gia vào các hoạt động, sự kiện do HCNB tổ chức.
  - Có quyền bầu cử, ứng cử vào Ban chủ nhiệm.
  - Được quyền tham gia thảo luận đề xuất các hoạt động của HCNB.
  - Được thăm hỏi, động viên khi có việc gia đình, ốm đau. Được khen thưởng khi có thành tích, hỗ trợ Bảo khi tham gia các giải đấu do Ban Quản trị Sandinh.com và các Hội chắn, Chắn hội khác tổ chức.
  - Được vay bảo từ Quỹ HCNB (có quy định riêng).
  - Được nhận quà tặng sinh nhật và được nhận phần thưởng khi có đóng góp thiết thực cho CHNB.
  Điều 10: Trong quá trình hoạt động, nếu có xảy ra bất đồng hoặc tranh chấp giữa các hội viên, thì Ban chủ nhiệm sẽ đứng ra để xử lý các tranh chấp đó. Quyết định của Ban chủ nhiệm là quyết định sau cùng.

  CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

  Điều 11: Nguyên tắc hoạt động:
  Hội tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ; tự quản trên tinh thần Quy chế tổ chức và hoạt động của HCNB.

  Điều 12: Hệ thống tổ chức của HCNB.
  1. Hệ thống tổ chức của HCNB gồm có:
  - Ban Chủ nhiệm
  - Các Ban chuyên môn.
  - Các hội viên
  2. Việc thành lập và tổ chức hoạt động đảm bảo đúng theo Quy định của Ban Quản trị Sandinh.com
  Điều 13: Hội nghị toàn thể Câu lạc bộ được tổ chức 01 năm 2 lần (có thông báo cụ thể). Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm có thể triệu tập các cuộc gặp bất thường. Tại các Hội nghị toàn thể, HCNB có nhiệm vụ:
  - Thông qua báo cáo hoạt động và tài chính của HCNB.
  - Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, đề án hoạt động thời gian tới.
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HCNB (nếu có).
  - Kiện toàn, bổ xung Ban Chủ nhiệm (nếu có biến động).
  - Đề xuất, đề nghị biểu dương, khen thưởng.
  Điều 14: Ban Chủ nhiệm có quyền hạn và nhiệm vụ:
  - Duy trì hoạt động thường xuyên của HCNB. Ban Chủ nhiệm họp định kỳ 01 tháng 1 lần. Xây dựng kế hoạch hoạt động thường niên.
  - Tổ chức các sự kiện như: Lựa chọn thành lập đội tuyển đi tham dự các giải đấu, tổ chức giao lưu...
  - Quyết định kế hoạch tài chính của HCNB và các vấn đề có liên quan. Báo cáo công tác định kỳ.
  - Quyết định về khen thưởng, kỷ luật đối hội viên.
  Trong trường hợp cần thiết có thể thay đổi nhân sự để Ban Chủ nhiệm hoạt động tốt hơn. Sự thay đổi nhân sự phải có sự đồng ý của trên 1/2 số lượng hội viên.
  Điều 15: Căn cứ tình hình cụ thể HCNB sẽ thống nhất về số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên.

  CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH

  Điều 16: HCNB hoạt động kinh tế trong khuôn khổ các Quy định của Ban Quản trị Sandinh.com
  Điều 17: Nguồn thu chủ yếu của Câu lạc bộ gồm:
  - Tiền đóng góp hội phí.
  - Tiền ủng hộ của các thành viên trong và ngoài HCNB.
  - Các nguồn tài trợ khác.
  Điều 18: Các khoản chi chủ yếu của HCNB gồm:
  - Tổ chức thi đấu và các sự kiện (liên hoan, tổng kết, giao hữu...)
  - Thăm hỏi việc gia đình của các hội viên; chi khen thưởng, sinh nhật.
  - Cho hội viên vay (bảo).
  - Hỗ trợ các hội viên tham gia các giải đấu...

  CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

  Điều 19: Các hội viên có thành tích được khen thưởng hoặc đề nghị Ban Quản trị Sandinh.com khen thưởng.
  Việc xét biểu dương, khen thưởng do Ban Chủ nhiệm thống nhất và xin ý kiến tập thể HCNB.
  Điều 20: Các hội viên vi phạm qui chế hoạt động, làm tổn hại đến uy tín, danh dự, tài chính của HCNB tùy theo mức độ xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại.
  Các hội viên nếu không tham gia Hội nghị toàn thể liên tiếp 2 lần/năm (không có lý do chính đáng) hoặc không đóng hội phí sẽ bị loại khỏi HCNB.
  Điều 21: Các hội viên nếu vi phạm pháp luật của Nhà nước thì phải chịu xử phạt theo qui định của Pháp luật.

  CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 22: Mọi hội viên của CHNB có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Quy chế này.
  Điều 23: Việc sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế này do Ban Chủ nhiệm tham khảo ý kiến của Ban Quản trị Sandinh.com và hội viên.
   
 2. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Chào Mừng mọi người đến giao lưu cùng Hội Chắn Ninh Bình!
   
 3. TCSK_NB

  TCSK_NB BQT Hội Chắn Ninh Bình

  xin chào tất cả mọi ngườii rất vui và hoan nghênh mọi người cùng giao lưu cùng với ae NB ạ
   
  Vuong gia Bin, tuanminh, Golden Horse3 others thích điều này.
 4. Black Rose HN

  Black Rose HN Dân đen

  Chào mừng ace ghé thăm ngôi nhà ninh bình
   
 5. Tào Tháo

  Tào Tháo Đại Gian Thần

  Chủ nhật này offline Chắn Hội MU, được gặp ae Hội Chắn Ninh Bình đặc biệt là các cụ to tay trong BQT thì vui quá nhỉ
  ;);););));));))
   
 6. Guantanamo

  Guantanamo Hội Chắn Ninh Bình

  Bẩm cụ. Hội có ý cử 1 Bát Sách, 1 Cửu Vạn và 1 Nhị Sách tham gia ;))
   
  tuanminh, Mod01, Minh Tam Điệp3 others thích điều này.
 7. binhtu1981

  binhtu1981 TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  Nhất trí thôi
   
  tuanminh, Mod01, Minh Tam Điệp1 người khác thích điều này.
 8. Đăng_Khoa_No1

  Đăng_Khoa_No1 Chắn Hội MU

  Chúc anh em @Hội chắn Ninh Bình luôn đoàn kết, giao lưu vui vẻ. Chúc hội ngày càng phát triển.
   
 9. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào ace @Hội chắn Ninh Bình!

  Ban quản trị Sân Đình và Hội Yêu Chắn, xin trân trọng gửi lời mời đến toàn thể ACE @Hội chắn Ninh Bình tham gia buổi Offline mừng sinh nhật Hội Yêu Chắn 03 tuổi.
  Sự tham gia của các bạn là sự động viên rất lớn, là yếu tố làm nên sự thành công của buổi Offline và là niềm vinh hạnh cho toàn thể Ban Tổ Chức.

  HCNB.

  Thông tin chi tiết về buổi Offline kính mời quý Anh Chị theo dõi tại đây:
  https://chanphom.com/threads/mo-dang-ky-offline-mung-sinh-nhat-hoi-yeu-chan-3-tuoi.19895/
  https://www.facebook.com/groups/chanphom/permalink/986765658424892/

  Trân trọng!
   
 10. TCSK_CHHN

  TCSK_CHHN Chánh tổng

 11. TCSK_CHHN

  TCSK_CHHN Chánh tổng

  IMG_1602500259238_1602551431833.
   
  channinhbinh_35, TCSK_NBpham van tinh thích điều này.
 12. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  Thư Mời
  BQT và hội viên Hội Chắn Hải Dương xin chào toàn thể BQT và hội viên Hội Chắn Ninh Bình
  BQT Hội Chắn Hải Dương và BTC giải đấu "HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 2", xin trân trọng gửi lời mời đến Hội trưởng @channinhbinh_35 và 2 chắn thủ , anh chị em tham gia giải đấu "HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG MỞ RỘNG LẦN 2".
  Sự tham gia của quý hội là niềm động viên rất lớn, là yếu tố làm nên sự thành công của giải đấu.
  Trân trọng
  FB_IMG_1603445966506.
   
 13. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  HỘI CHẮN NINH BÌNH
  Ban Quản Trị

  Ninh Bình , 2 /11 /2020

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ
  V/v : Đăng ký tùy biến hội viên HCNB trực thuộc HCNB
  Kính Gửi : BQT Sân Đình

  Quyết Định số 01/2020QĐ - BQT
  BQT HCNB Căn cứ vào :

  - Căn cứ vào nội quy - quy chế hoạt động của HCNB ban hành ngày 19/7/2020
  - Căn cứ vào nội quy Ban PC&NS HCNB
  - Căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên HCNB

  QUYẾT ĐỊNH​
  - Gắn tùy biến trên diễn đàn cho các hội viên có tên sau ( có đính kèm danh sách ) là Thành Viên Chính Thức trực thuộc Hội Chắn Ninh Bình kể từ ngày 2/11/2020 .

  - BQT HCNB đề nghị @Mod01 , @Mod06 hỗ trợ HCNB ghi tùy biến HCNB dưới nick các hội viên có tên ở trên .

  - Việc gắn tùy biến cho các hội viên nhằm để Anh / Chị / Em nhận diện , quảng bá Hội Chắn cũng như tạo điều kiện để thành viên HCNB đi giao lưu tương tác với các Bang hội bạn .

  - Đề nghị các hội viên có tên trên luôn hoạt động theo đúng nội quy - quy chế của HCNB và luôn xây dựng hội ngày càng một phát triển

  Trân Trọng !!!
  20201102_161147.

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 2/11/20
 14. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin chào @Hội chắn Ninh Bình
  BQT Sân Đình đã nhận được thông báo của BQT Hội chắn về việc hỗ trợ thay đổi tuỳ biến dưới trên các nick thành viên. Tuy nhiên vì đây là việc làm chưa có tiền lệ. BQT Sân Đình tiếp nhận đề nghị, sẽ hội ý và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất.
  Trân trọng !
   
 15. Hội Chắn Hải Dương

  Hội Chắn Hải Dương Ban quản trị

  Chỉnh sửa lần cuối: 2/11/20
  Minh Tam Điệp thích điều này.
 16. Mod01

  Mod01 Administrator

  Xin Chào @Hội chắn Ninh Bình
  Nhận được thông báo của BQT Hội chắn. Xét thấy Hội chắn Ninh Bình đã tổ chức buổi offline ra mắt Hội chắn thành công. Nhằm tạo điều kiện cho Hội chắn phát triển, các thành viên gắn kết, tăng khả năng tương tác với các Bang Hội trên Cộng đồng Sân Đình... Nay BQT Sân Đình quyết định cấp tùy biến dưới tên nick cho tất cả các thành viên Hội Chắn Ninh Bình theo như danh sách trên.
  BQT Sân Đình lưu ý @Hội chắn Ninh Bình từ thời điểm này mỗi khi cập nhật danh sách thành viên phải có thông báo với Cộng đồng và BQT Sân Đình để BQT Sân Đình kịp thời thu hồi cũng như cấp mới tùy biến cho phù hợp.
  Chúc Hội Chắn Ninh Bình vui vẻ, đoàn kết và phát triển!

  BQT Sân Đình.
  Trân trọng!
   
 17. Minh Tam Điệp

  Minh Tam Điệp Lý trưởng

  Em xin thay mặt các anh chị e @Hội chắn Ninh Bình xin đc cảm ơn BQT Sân Đình và các Mod đã tạo điều kiện tốt nhất để HCNB ngày càng phát triển.
   
  Hội chắn Ninh BìnhMod01 thích điều này.
 18. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Tập thể HCNB xin chân thành cảm ơn BQT SĐ , cộng đồng chắn sđ đã tạo điều kiện . Trên cương vị là BQT HCNB tôi xin hứa sẽ duy trì hội chấp hành đúng điều lệ nội quy của hội và xây dựng hội phát triển mạnh mẽ hơn .

  Trân thành cảm ơn !
   
  channinhbinh_35, pham van tinhMod01 thích điều này.
 19. Rượu Làng Vọc

  Rượu Làng Vọc Lý trưởng

  Mình quê ngoại Bình Lục tỉnh Hà Nam Ninh cũ Xin chào các ACE @Hội chắn Ninh Bình . Hy vọng và mong có dịp được giao lưu cùng các ACE .
   
 20. PhongGió8800

  PhongGió8800 Chánh tổng

  cứ Hội chắn nào cũng chào ACE 1 câu thế này rồi quen hết mà =))@};-