[Chắn] Cập nhật tính năng mới: Tăng mức cược ở các khu bàn chơi.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod01, 6/5/14.

 1. Mod01

  Mod01 Administrator

  Nhằm đáp ứng mong muốn của đông đảo các chắn thủ, Chắn pro cập nhật tính năng mới là thay đổi mức cược ở các khu bàn chơi.
  Cụ thể được thông báo bằng hình ảnh sau:

  muccuoc.  Ví dụ:
  Khu Lý Trưởng: cược min = 10.000 Bảo; max = 5.000.000 Bảo ( so với trước là 2 triệu Bảo)
  Khu Chánh Tổng: cược min = 50.000 Bảo; max = 8.000.000 (so với trước là 5 triệu Bảo)

  Hướng dẫn cụ thể để lựa chọn các khu và cài đặt cược bàn chơi trong mỗi khu:
  Điều kiện để vào Khu:

  • Khu Dân đen: Tất cả các level
  • Khu Lý trưởng: Level >=6 (Mõ làng) mới được vào
  • Khu Chánh tổng: Level >=13 (Lý trưởng) mới được vào
  • Khu Vương gia:Tất cả các level và có số Bảo >=100.000.000 Bảo
  Điều kiện để vào Bàn:
  • Có số Bảo >= 20 lần Bảo cược của bàn đó. Áp dụng cho tất cả các khu
  Cách cài đặt cược Max, Min trong mỗi khu:
  Giá trị cược phụ thuộc vào chủ bàn, và tuân theo quy định sau:

  • Khu Dân đen:
   Cược Min = 1.000 Bảo, cược Max = 1.000+Level*1.000
   nhưng không được quá 9.000 Bảo
  • Khu Lý trưởng:
   Cược Min=10.000 Bảo, cược Max =10.000 +(Level - 6 )*50.000 Bảo
  • Khu Chánh tổng:
   Cược Min=50.000 Bảo, cược Max=50.000 +(Level -13)*200.000 Bảo
  • Khu Vương gia:
   Cược Min=1.000.000 Bảo, cược Max=10.000.000 Bảo
  • Điều kiện thêm cho tất cả các khu: Số Bảo của chủ bàn khi set cược phải >= 20 lần cược
  • Chú ý: Chỉ chủ bàn mới có quyền sét cược, và chỉ set được khi đang ngừng chơi và Gà nuôi = 0 Bảo
  Bảng đối chiếu cấp bậc, level và kinh nghiệm:
  kinhnghiem1.
  kinhnghiem2.
  Từ level 70 trở lên tích lũy thêm được 400 điểm kinh nghiệm sẽ lên một level, và tên cấp bậc vẫn giữ nguyên là Chánh tổng